تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیمقاله و تحقیق بیماریهای گیاهی - لیست مقالات و تحقیق بیمایهای گیاهی
سه شنبه 7 مهر 1388  12:57 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

بیماری حبوبات
نماتود گال دانه‌ی گندمAnguina tritici
زنگ آفتابگردان sunflowe
سیاهک گندم
گیاهان گوشتخوار
دروس گروه گیاه پزشکی
دروس گروه گیاه پزشکی
تقسیم بندی علف کشها
جلبک ها
تا ثیر روغنها ی فرار گیاهی بر روی جمعیت قارچی پنیر سفید صنعتی
صمغ ها و آلکالوئیدها
نماتود انجیر( Schistonchus (caprific
كروموزوم ها و نقشه كروموزومی گیاه برنج كروموزوم ها در مرحله ستبرنواری ( Pachytene )
بیمارگر Aphelenchoides ritzemabosi
بیماریهای مهم گل رز در دنیا
شبكه بیماری جاروك لیموترش ایران
کاربرد ویروسهای گیاهی در نانو تکنولوژی
لکه سیاه سیب Apple Scab _ Black Spot of Apple
بیماری مرکبات
Globodera.rostochiensis نماتد طلایی ، نماتد سیست سیب زمینی
پوسیدگی فایتوفتوراین ریشه و طوقه درختان میوه
بیماری برنج
ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
مشكلات احتمالی در پرورش و نگه داری قارچ صدفی
بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
نماتد ساقه و پیاز
شناسایی نژادهای بیماریزای Tilletia laevis عامل بیماری سیاهك پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
پا خوره غلات Take _ all
سفیدک پودری(سطحی) جالیز Cucurbit powdery mildew
شانکر نکتریایی یا شانکر اروپایی سیب Nectria Canker of Apple
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
گموز‌‌ ‌‌مرکبات Citrus gummosis
لکه قیری Tar spot
پژمردگی ورتیسلیومی Verticillium wilt
بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
قارچ
Aconitum
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
بلاست برنج Rice blast
پا خوره غلات Take _ all
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
لکه سیاه گلابی Pear scab
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
کپک خاکستری پیاز
کپک خاکستری پیاز
پوسیدگی خشک سیب زمینی
دیپلودیا در ذرت
لکه قهوه ای کاهو
سفیدک پودری(سطحی) جالیز Cucurbit powdery mildew
شانکر نکتریایی یا شانکر اروپایی سیب Nectria Canker of Apple
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
گموز‌‌ ‌‌مرکبات Citrus gummosis
لکه قیری Tar spot
بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
بیماری پژمردگی ورتیسلیومی Verticillium wilt
تأ